Na Sýkorce


Na Sýkorce aneb, jak na vás za humny čekají podivuhodné zážitky.

Nemusíte a vlastně v současnosti téměř ani nemůžete cestovat do dalekých krajů. Dobrou zprávou ale je, že podivuhodné zážitky na vás čekají přímo za humny.
Tentokrát se vypravíme podél Struhařovského potoku na Sýkorku.
Cesta vede kolem Zittova mlýna do oblasti zvané Koloděje. Pod vámi v hlubokém údolí bude zurčet Struhařovský potok, jehož koryto se vine v četných smyčkách krajinou. Kdysi se tady v 18. století nacházel rybník Koloděj. Odvážnější povahy mohou seskákat až k potoku a jít podél toku nebo po mokřadních loukách za potokem. V údolní nivě potoka už sem tam narazíte na nějakou tu jarně rozkvetlou kytičku – orsej, křivatec, sasanku nebo plicník.
V chatové osadě Koloděje se můžete na chvíli zastavit a posedět na lavičce či na houpačce s výhledem na louku, která v květnu krásně rozkvete narůžovělým kohoutkem lučním. Z hlavní cesty na Klokočnou kousek za křižovatkou uhněte napravo, stále sledujte potok, přes který vede lávka, a dostanete se na území zvané Na Sýkorce.
Podél Struhařovského potoku se tady rozkládá divoká původní příroda, s minimálními zásahy člověka. Prostě skoro výprava do exotické krajiny.


Držte se na levém břehu, kde se rozprostírají louky, a po asi 350 m uvidíte mezeru v bujném pásu vegetace, kudy se dá projít na horní louku, nad níž vede cesta směrem do Struhařova. Tady se napojíte na známou stezku Krásné vyhlídky a po ní sejdete zpět do Kolodějí. Celý okruh měří počínaje od Zittova mlýnu a zpět asi 5,5 km.


Významným biotopem celé výpravy jsou mokřadní louky. Na nich se vyskytují nebo v minulosti vyskytovali vzácné druhy chráněných rostlin, jako je kosatec sibiřský nebo vrba rozmarýnolistá. Protože se tyto louky již nekosí, silně zarůstají invazivnějšími druhy vegetace. Členové a příznivci spolku Mnichovickou krajinou by chtěli aspoň některé louky začít pravidelně kosit a posílit tak šanci, že se skvosty mnichovické přírody znovu na louky vrátí nebo se zde rozmnoží.

Další zajímavé

0 komentářů