O nás

Krajina kolem nás se mění. Spolek Mnichovickou krajinou je skupina občanů, složená z odborníků a laiků, kterým na mnichovické přírodě a její obnově záleží. 

Motto: Mysli globálně, jednej lokálně. Naše planeta je jedinečná tím, že hostí život. Přírodu ještě můžeme společně napravit. Každý se o to může pokusit v místě svého bydliště. Uzdravme svůj kraj. Příroda je hodnota a my ji chceme předat i dalším generacím. Čelíme abnormálně suchým rokům a lesy částečně mizí kvůli napadení kůrovcem. Kromě snížení hladiny spodní vody už v Česku zažíváme i úbytek ranní rosy, mlhy a drobných dešťových srážek na úkor přívalových dešťů. Ani krajina kolem Mnichovic nebyla ušetřena. 

 Spolek se zabývá: 
- pořádáním vzdělávacích akcí, přednášek a ekologických programů 
- revitalizací krajiny za účasti členů spolku a občanů (tůně, mokřady, lesní hospodaření) 
- prací s dobrovolníky a školními dětmi 
- kosením luk 
- výukou dovedností a řemesel
- lokální historií 

Sledujte nás na Facebooku, kde informujeme o probíhajících akcích spolku, nebo zajímavých akcích z okolí Mnichovic. Sdílíme zajímavé články, videa a odkazy o přírodě, ekologii, udržitelném hospodaření a pod.

Chcete se stát členy spolku? 
Pravidelně budete informováni o plánovaných akcích a připravovaných projektech. Jakákoliv účast členů na schůzkách nebo akcích je dobrovolná. Také členské příspěvky jsou dobrovolné. Všichni členové spolku jsou informováni o hospodaření a vedení transparentního účtu.
Přihlášku si můžete stáhnout zde.
O přihlášku v elektronické podobě si můžete také požádat a následně zaslat na emailu: mnichovickoukrajinou@seznam.cz. Vytištěnou přihlášku si můžete převzít a také odevzdat v obchodě Modrásek na Masarykovom nám. 3, Mnichovice. 

Zakladatelé spolku


Klára Kabátová Nádhernou přírodu Mnichovicka objevuji již jedenáct let a pořád zažívám neuvěřitelně opojné chvíle a mnohá dobrodružství. Pohled do malebné kopcovité krajiny není nikdy stejný a některá místa se prostě neomrzí. Proto ve chvíli, kdy jsme bojovali s nedostatkem vody, navíc zmizela část lesů a také původní zeleň v centru Mnichovic, jsme si se společně naladěnými lidmi řekli, že chceme pomoci uzdravit svůj kraj. Absolvovala jsem školení organizace Živá voda a poté se aktivně zapojila do projektů, které považuji vzhledem k obnovení funkčnosti krajiny za důležité – založení druhově a věkově různorodých lesů, které budou odolné a nebudou v nich holiny, budování tůní kvůli zádrži vody a kosení luk, aby se vrátily původní druhy rostlin. Zajímá nás i klimatická funkce zeleně ve městě, a proto spolupracujeme s městem a architektonickým studiem na koncepci náměstí. Chtěli bychom tento prostor revitalizovat, aby se náměstí stalo místem, které bude příjemné klimaticky i sociálně. V neposlední řadě mě jakožto archivářku města také zajímá historický vývoj krajiny.

Alena Kačinetzová Bydlím na Myšlíně už 13 let a toto místo a okolní krajinu jsem si zamilovala. Během suchých roků jsem si začala uvědomovat, že příroda je sužována různými projevy lidské činnosti, a to i v mém bezprostředním okolí. Lidem začaly vysychat studny, potoky měly podprůměrný stav vody. Rozhodla jsem se, že se osobně zasadím o to, aby se krajina za mým domem vzpamatovala, a proto jsem se přihlásila do kurzu, který pořádala organizace Živá voda pod záštitou ministerstva životního prostředí. Podařilo se mi společně s kolegy ze spolku vytvořit tůně na louce u Myšlínského potoku. Mou další snahou bude, aby došlo na několika místech k přerušení koryta Myšlínského potoku, a tím se obnovil myšlínský mokřad, který zadrží vodu, která jinak odteče z krajiny pryč.Patrik Mráz Jsem botanik a botanika, resp. příroda obecně, je zároveň mou prací i mým koníčkem. V Mnichovicích bydlím od roku 2013. Když to jde, zaznamenávám (a často i sbírám), co zajímavého za rostliny roste v Mnichovicích a okolí, abych zdokumentoval aktuální stav místní květeny, tak jako to udělal pred vyše 100 lety jeden z nejvýznamnějších českých přírodovědců, profesor botaniky Josef Velenovský, který v Mnichovicích žil. Chtěl bych přispět k alespoň částečné obnově květnatých luk Mnichovicka, na kterých ještě rostou poslední zbytky chráněných nebo vzácnějších druhů rostlin. Proto budeme i s dalšími dobrovolníky vytipované louky sekat, a to ručně kosou. https://botany.natur.cuni.cz/mraz/