Výlet k pramenům Mnichovky

Už jste tam byli? U pramene, resp. u pramenů? On to totiž nikdy není jen jeden pramen silně vyvěrající z díry v zemi, ale spousta malých pramínků. Však to znáte ze Smetanovy Vltavy, jak nejprve ty pramínky jen tak tiše bublají, pak se spojují a nakonec teče mohutná symfonická řeka. V případě říčky Mnichovky se jedná o prameništní louky nacházející se těsně před Svojeticemi u cesty z Klokočné. Cedule s nápisem Pramen Mnichovky je umístěna u potůčku o něco níže už za silnicí, kam se dá při troše dobré vůle a dobrého oblečení prodrat lesem. Ale aspoň je to hledání dobrodružnější a radost o to větší. Okolní krajina, kterou potůček protéká, je zdravá a krásná. Potok se vine v přirozených zákrutech a občas tvoří tůňky.
Vůkolem se rozkládá pohádkově vypadající les. „Kde jsou holiny, které jinde nahradily lesy v důsledku kůrovcové kalamity?“, ptáte se? Tady v okolí Klokočné díky panu Ferklovi, pokrokovému lesníku, který začal v místních lesích hospodařit přírodě blízkým způsobem už před třiceti lety, lesy náporu kůrovce odolaly. Roste tu krásný smíšený les, který má několik pater stromů podle věku, v němž se navíc stromy samy zmlazují (vidět je spousta malých semenáčků v podrostu). Lesníci vyberou k pokácení vždy několik jedinců v lokalitě, takže nevzniká měsíční krajina holin, na kterých se stejně kvůli osvitu sluncem malým stromkům nedaří.
Petici za zachování registrovaného Významného krajinného prvku „Louky k Tehovským hranicím a V Jamách“, na kterých se nacházejí prameny Mnichovky, podpořilo v minulých dnech více než 800 občanů. Na základě toho odbor životního prostředí MěÚ Říčany požádal Agenturu životního prostředí o zpracování nezávislého posudku, na jehož základě bude rozhodnuto, zda bude zahájeno řízení o zrušení VKP s následným zastavěním louky, nebo nikoliv. Od vydání dosud platného územního plánu Svojetic (2013) došlo k extrémnímu nárůstu počtu obyvatel. Nárůst nových obyvatel činil v období mezi 2010 do 2022 neuvěřitelných 86.39 % (zdroj Český statistický úřad). Většina obcí, a to včetně Mnichovic, si dlouhodobě uvědomují, že takový enormní přírůst není dlouhodobě udržitelný, a to nejen z důvodů ochrany původní krajiny a přírody, ale také kvůli infrastruktuře a občanské vybavenosti (školy, školky, parkování atd.). Bohužel dotyčné louky jsou navíc plné melioračních trubek, které měly v 80. letch za úkol louky vysušit. Dnes si uvědomujeme, že tyto zásahy byly škodlivé a přinesly pokles biodiverzity, protože došlo k zničení či ustoupení významných a chráněných druhů rostlin, které k životu potřebují mokřadní klima.
Lesem vede spousta okruhů – naučná stezka Klokočná, žlutá a zelená značka, cyklostezka. Takže výlet si můžete uzpůsobit dle svých sil a nadšení.

Další zajímavé

0 komentářů