Spolek Mnichovickou krajinou 🍀 Projekty 2021

Spolek Mnichovickou krajinou 🍀 Projekty 2021

- Leden – březen. 🚶‍♀️Naučná stezka o přírodě a historii Mnichovic – okruh cca 5 km. 
- Březen. 💧Realizace několika nezpevněných neprůtočných tůní na louce u Myšlínského potoka s cílem zadržování vody v krajině a vytvoření vhodného stanoviště pro obojživelníky, rostliny a vodní hmyz. 🌳Sázení sazeniček místních dřevin na lesní holině v Podhorkách 🧺Akce „Sbírej a rozhazuj“, výzva pro obyvatele, aby sbírali a rozhazovali semena listnatých stromů po holinách, aby tak došlo k přirozené obnově lesa 🐸 Stavba ochranných bariér pro migrující obojživelníky u silnice v lokalitě Šmejkalka. O této aktivitě natočila Česká televize dokument „Dej přednost žábě“ v rámci pořadu Nedej se. 
- Duben. 🌲Sázení sazeniček za účasti celých rodin v lese v Jidaškách 🏡Konzultace ohledně klimatické a sociální funkce náměstí s paní starostkou a členy komise životního prostředí. Diskutována možnost zahrnout do městské zeleně prvky zeleno-modré infrastruktury (vzrostlá zeleň, vodní prvky, využití dešťové vody atd.). Možná konkrétní opatření a cenové relace zpracovány ve studii, kterou spolek objednal u K2 architects. 
- Květen 🌳🌲Konzultace ohledně obnovy lesů se zástupci města a členy komise životního prostředí a lesním hospodářem o způsobu hospodaření v městských lesích. Jako host spolku se zúčastnil pan Ing. Leugner PhD. z Výzkumného ústavu lesního hospodaření a myslivosti. 
- Červen. 🐦Výroba budek a pítek pro ptáky a hmyz. Workshop pro celé rodiny. 
- Červen a srpen. 🌼 Kosení luk na Sýkorce, v Kolodějích a na Myšlíně za účelem zvýšení biodiverzity a návratu ustoupených vzácných a chráněných druhů rostlin do mnichovické přírody. 
- Červenec 🌴 Výlet se spolkem na zámek Lojovice a botanické zahrady v Dubinách 
- Září. 👩‍💼Den se Spolkem na náměstí. Milá a hojně navštívená akce, při níž bylo rozdáno 400 perníčků s logem spolku. Pro děti byla otevřena voskařská a výtvarná dílna. K mání byly výrobky prodejců lokálních potravin. Akci doplnila výstava o mnichovické přírodě a historii. 🍁Večeře se sponzory Nadace Via. O aktivitách spolku Mnichovickou krajinou hovořila Klára Kabátová. Dalšími přednášejícími byl populizátor vědy Daniel Stach a ekolog David Storch. 
- Říjen. 🎃Dlabanice – halloweenské dlabání dýní na náměstí. Dýně byly strašidelně krásné a některé dokonce ozdobily náměstí. Vznikly krásné fotky dlabačů s jejich výrobky. 
- Listopad. 💦Realizace soustavy tůní v lokalitě potoku Křiváček. K naší radosti se tůně okamžitě zaplnily vodou. Toto opatření má podpořit zvýšení spodní vody a napomoci k obnově vodného režimu krajiny. 
- Prosinec. 🎁 DARUJ DÁREK SOUSEDOVI❤️. Akce se uskutečnila v kostele československé církve.. Bylo to milé setkání, při kterém jsme se mohli pozdravit a navzájem se obdarovat. Mnohé dárky byly opravdu nápadité a zabalené s veškerou péčí. 🌿Outdoorová hra o přírodě a historii Mnichovic. 
MOC DĚKUJEME VŠEM, KDO SE ZÚČASTNILI NAŠICH AKTIVIT A NEBO NÁM DRŽÍ PALCE. BEZ NADŠENCŮ BYCHOM TO NIKDY NEZVLÁDLI 🌻✌️

Další zajímavé

0 komentářů