Mnichovičtí sekáči a vycházka po rozkvetlých loukách

Sekat jsme v lokalitě Na Sýkorce začali za kuropění, když padla rosa. Sladěné pohyby sekáčů udávaly tempo a postupně se z vysoké trávy vynořovaly modré kosatce sibiřské a větvičky chráněné vrby rozmarýnolisté.

Následovala vycházka, kterou z Kolodějů na Sýkorku vedl botanik Patrik Mráz. Tyto dvě lokality ještě oplývají původní květenou, a to díky izolované poloze u Struhařovského potoka, kde jsou louky mokřadního typu. Nicméně tím, že se louky změnou hospodaření neudržují, zmizely z nich z velké části původní druhy rostlin. Ještě v 30.letech popsal botanik prof. Velenovský v okolí Mnichovic 13 druhů orchidejí, nyní už nenacházíme ani jednu. Důvodem je i to, že některé druhy orchidejí žijí v symbioze s houbami, které byly zahubeny používáním hnojiv.
Na konec vycházky si účastníci mohli zkusit zakosit. To se všem líbilo a zdá se, že v dětech roste další generace sekáčů😀.

Další zajímavé

0 komentářů