Jarní květena

Jaké kytičky můžete při toulkách jarní přírodou najít na rozkvetlých jarních loukách v okolí Mnichovic? Podívejte se na fotogalerii. Nevíte, jak se rostlina jmenuje, ale zajímá vás to? Doporučujeme databázi na identifikaci rostlin: http://www.vcelarisobe.cz/identifikace-rostlin/

Mokrýš
Měsíčnice (lunaria)
Lupina vlčí bob
Devětsil lékařský
Podběl lékařský
Jaterník podléška
Orsej jarní
Šťavel kyselý
sasanka pryskyřníkovitá
Hluchavka
Sasanka hajní
Podbílek šupinatý
Dýmnivka dutá
Blatouch bahenní

Sasanka pryskyřníkovitá
Plicník lékařský
Česnek podivný
rožec rolní
zběhovec plazivý
Hrachor jarní
Rozrazil rezekvítko a pryšec
Prstnatec májový
Pryskyřník prudký

upolín

Další zajímavé

0 komentářů