Předjaří. Boj jara se zimou.

Jaro nad krajinou sice ještě plně nepřevzalo vládu, ale vliv zimy znatelně slábne. Hladiny řek v předjaří stoupají. Mnichovka spokojeně bublá. Tenhle rok se má po dlouhé době dobře. Příroda se konečně načas umoudřila a nadělila pořádnou zimu. Potůčky, pokud je člověk neuvěznil v hlubokých vydlážděných korytech, se spokojeně rozlévají do krajiny, která nasává vodu. Čím víc si ji uloží v podzemí, tím větší bude zásoba pro další roky. Po několika letech extrémního sucha se sluší říct „Chvála Bohu za to!“

Myšlín

Mnichovka pod osadou Rudý les před Hubačovským rybníkem

Pohled od Hrusic

Mnichovka, kousek za Hubačákem

Hubačovský rybník pokrytý ledovou krustou

U Klokočné


Další zajímavé

0 komentářů