Lesní holina Podhorky.

Dnes je Mezinárodní den lesů.


Část lesů byla i v našem nejbližším okolí v důsledku kůrovcové kalamity vykácena. Na holině v Podhorkách se spolek Mnichovickou krajinou snaží po dohodě s lesním hospodářem o přirozenou obnovu lesa.
Přirozená obnova znamená, že stromky vyrostou samovolně ze semen okolních stromů, které buď na holinu samy dolétly, nebo byly doneseny dobrovolníky, případně k obnově dochází i ze semenáčků, které členové spolku vybrali z okolních náletů a na pasece zasadili – viz přiložený atlas https://drive.google.com/.../16wwcqmgFGwtdlc9zlzM.../view...
Les vyrostlý ze semen, které jsou v lokalitě původní a tedy i geneticky vhodné, bývá mnohem odolnější a dožívá se delšího věku. Samozřejmě roli hraje i finanční stránka - tyto stromky jsou zadarmo a lehce se dají při poškození nahradit.
Důležitým opatřením je i také zadržení vody na pasece, a to z důvodu, aby v parných letních dnech malé stromky neuhynuly. V minulosti se po lesní cestě valila voda a pro bahno se po ní ani nedalo jít, případně byla cesta namrzlá. Díky tůním a svodům vody se stav cesty výrazně zlepšil a tolik potřebná voda zůstává na holině.

Další zajímavé

0 komentářů