Na pastvách zelených. Mezi Hrusicemi a Třemblatem

Na pastvinách mězi Třemblatem a Hrusicemi se rozléhá bečení. Čerstvě narozená jehňátka si hlídají své mámy, ta větší si spolu hrají ve skupinkách. Jarní louky se zbarvily květy a u potůčku kvetou blatouchy.


Další zajímavé

0 komentářů