Tůně jsou oknem do země. Spolek Mnichovickou krajinou buduje další soustavy tůní

Máme ohromnou radost, protože pod Myšlínským zámečkem vznikla nová soustava tůní. Podívejte se na krátké video o tomto unikátním místě. Video:

Letos spolek vybudoval soustavu tůní na místě, kde se dříve nacházel rybník pod Myšlínským zámečkem. Velké díky patří Janě Moravové, majitelce pozemku a nadšené podporovatelce návratu k původní krajině. Věříme, že dojde k zachování zdejšího vzácného myšlínského mokřadu a obnoví se původní pestrost místa. Zadržená voda už nebude tak rychle při velkých deštích odtékat narovnaným a vydlážděným korytem Myšlínského potoka z krajiny pryč. Další soustava tůní vznikla na pozemku města Mnichovice v lese pod Vlčím halířem. V prudkém kopci si totiž při deštích voda sama vymlela koryto a rychle jím z lesa mizela. Tůně ji zadrží, čímž se zdejší klima a vodní režim zlepší. Velmi děkujeme za součinnost paní starostce a paní místostarostce. V minulosti spolek vybudoval několik tůní při cestě na Šibeniční vrch v Jidaškách a také na mokřadní louce (ulice V loučkách) u Myšlínského potoku. Francouzský bohemista Xavier Galmiche (rozhovor pro Deník N) uvedl, že jeho oblíbené české slovo je tůň. Ve francouzštině totiž nemá ekvivalent. „Tůň je oknem do země“, poeticky dodal. Tak to vnímáme i my. Tůň je drobným okem v krajině, kterým se lze podívat i kousek pod zem tam, kde se voda shromažďuje proto, aby nám krajina nevyschla a byla milá pro život. VELKÉ PODĚKOVÁNÍ CHCEME VYJÁDŘIT NADACI ZEMĚKVĚT, KTERÁ PROJEKT FINANCOVALA.

Další zajímavé

0 komentářů