Hledají se mapéři, kteří pomohou zdokumentovat krajinu Mnichovicka a okolí🙏💡

Hledají se mapéři, kteří pomohou zdokumentovat krajinu Mnichovicka a okolí🙏💡. Hledáme dobrovolníky, kteří na základě metodiky Živé krajiny a ČVUT vytvoří záznam naší krajiny Mnichovicka se zaměřením na její funkčnost. V digitální aplikaci Mergin maps se mapují buď prvky, které nejsou na mapách, jako jsou zamokřené plochy, remízky, skruže, meliorace, aleje apod., nebo, prvky, které na mapách jsou, ale je potřeba je změřit (velikosti koryt regulovaných potoků, propustků, mostků apod). ČVUT pak na základě těchto dat namodeluje absorpci naší krajiny při určité intenzitě deště. A hlavně na podkladě mapování je možné vypracovat studii proveditelnosti, která by měla vést k nápravě krajiny. Cílem je zmírnění sucha, prevence bleskových povodní, vodní a větrné eroze a obnova zemědělské půdy 🌦🍀. Model Živá krajina už si objednala města Krnov, Hustopeče, Velvary, dále probíhá za aktivity lokálních koordinátorů na cca stovce menších území 🖕. Je to dobrodružná aktivita, která mnohé baví. Vlastně je to jako hledat Pokémony, jen místo nich hledáte v krajině různé prvky, které byste jindy přehlédli, nebo je musíte doslova ulovit tím, že se pustíte i do míst, kam se jinak obyčejně z cesty neschází🤩. Těšíme se velice na hojnou účast mapérů❣️

Další zajímavé

0 komentářů