Na pastvách zelených. Myšlínské skoro horské plató.

Na pastvách zelených. Myšlínské skoro horské plató.

Pasoucí se stáda zvířat patřila k české krajině po staletí. Ovce, kozy, krávy pomáhají zvyšovat pestrost krajiny tak, aby byla bohatá na různé druhy rostlin, a zabraňují zarůstání luk keři a stromy. Pasoucí se zvířata narušují travní drn kopýtky a vytváří tak šanci pro konkurenčně slabé rostliny, které bez toho nezvládají odolávat náporu dominantních trav (např. orchideje, kosatce). Trusem, ve kterém jsou obsažena semena, se navíc šíří mnohé rostlinné druhy. Na trus je také vázána celá řada brouků, kteří jsou zase potravou pro některé ptáky.
Pasení se stává prostředkem, jak obnovit porosty, které zdegenerovaly. Např. na území Prahy se nachází čtyři stáda ovcí, která jsou postupně přesunována z jedné chráněné lokality do druhé za účelem obnovení pestré krajiny. Krajina kolem Myšlína je starobylá a ovečky tento ráz krásně dotvářejí. Bé🐑

Další zajímavé

0 komentářů