Fotbal to je hra. V Mnichovicích už více než 100 let.

Fotbal to je hra. V Mnichovicích už více než 100 let. Historie klubu.

„Dne 10. dubna 1920 poprvé vychází na veřejnost v Mnichovicích sportovnictví“, píše dobový kronikář,. Založený sportovní kroužek žádá zastupitelstvo o udělení obecního pozemku na zřízení hřiště z důvodu, že na jeho zakoupení nemá peněz. Podotýká, že „v době, kdy naše veřejnost je vzrušena úspěchy českých sportovních klubů v cizině a vzpružuje naší mladou generaci k životu sportovnímu, aby české jméno zaznělo v mistroství světovém, snažíme se i my, abychom náš sport podpořili a naše městečko ve sportu povznesli“. Městský úřad žádosti sportovního kroužku vyhoví tím, že pozemek na hřiště propůjčí v Potočinách vedle domu č.p. 132, kde bylo dětské školní hřiště a kde se dříve pásávaly husy.
Založení S.K. Mnichovice a neshody s A.F.K. Šmejkal R. 1924 se ustavil „Sportovní klub Mnichovice“. Pronajat byl pozemek nad Dolním rybníkem od řezníka Hofmana. Athletický klub Šmejkal zval S.K. Mnichovice k součinnosti, chtěl s nimi pořádat všesportovní den, ale neshodli se. Na členské schůzi S.K. Mnichovice dne 9.8. 1924 bylo usneseno, že klub bude čistě amatérský a byl přijat odznak: v kolu černé a bílé pole a na něm modrá pěticípá hvězda. V roce 1921 bylo odehráno 28 zápasů. Klub prodává tzv. cihelky [kupony] po 1 kč na zakoupení hřiště. Téhož roku je při athletickém klubu Šmejkal založen fotbalový oddíl pod názvem „Athletický Fotbalový klub Šmejkal“. Do Československé amatérské atletické unie vstupuje také S.K. Mnichovice.
Klub S.K. Mnichovice ale podává proti založení nového fotbalového klubu protest. Oba dva kluby se snaží získat co nejvíce členů. Klub S.K. Mnichovice je několikrát volán do župy, kam přišlo udání od klubu A.F.K. Šmejkal. Příčinou toho je těžká atletika, která byla klubem S.K. Mnichovice zanedbávána. Klub se rozhodne o atletickou část lépe starat. Na počátku r. 1929 se ale stejně dva měsíce necvičí, protože vládne velká zima. Od roku 1930 se už těžká atletika v klubu S.K. Mnichovice neprovozuje. Klub S.K. Mnichovice poukáže do župy, že dle stanov se v obcích do 500 obyvatel nesmí zakládat dva fotbalové kluby. Zápasník Josef Šmejkal, když vidí, že by nařízení musel ustoupit, registruje pro forma klub v Menčících a klub pojmenuje A.F.K. Šmejkal Menčice.Tím se ale spor mezi kluby ještě prohloubí, protože A.F.K. Šmejkal Menčice pořádá fotbalový zápas každou neděli, a to v tu samou dobu, když hraje S.K. Mnichovice. To nakonec přiměje oba kluby ke smíru a pomyšlení na utvoření klubu jednoho. Dne 7.7. 1929 klub S.K. Mnichovice svolává členskou schůzi, na kterou se dostaví delegáti klubu A.F.K. Šmejkal Menčice. Ti tlumočí přání, aby vznikl klub jeden s názvem A.F.K. Mnichovice. Členové klubu S.K. Mnichovice souhlasí, jedině v případě, kdyby se klub jmenoval S.K. Mnichovice. Žádost o propůjčení městského znaku Téhož roku klub S.K. Mnichovice žádá městský úřad, ať mu propůjčí městský znak, který by byl vyšit na sportovních tričkách. Zastupitelstvo znak propůjčit odmítá. Důvodem je to, že se po zápase mužstvo obvykle opije a někdy i sepere a to k úctě k městskému znaku nepřispívá. Roku 1930 a 1931 hrají oba kluby o pohár, což je velká událost. Sloučení klubů Roku 1932 přistoupí klub S.K. Mnichovice do Středočeské župy fotbalové, kde je již přihlášen i klub A.F.K. Menčice. Téhož roku klub A.F.K. Šmejkal Menčice požádá o změnu jména na Viktorii Mnichovice. Klub S.K. Mnichovice prostestuje a žádá župu, aby dle stanov druhý klub v Mnichovicích neprovozovala. Díky známému jmonu J. Šmejkala je nakonec župou klub A.F.K. Menčice pozměněn na Viktorii Mnichovice. Na den 25.12. svolává klub S.K. Mnichovice protestní mimořádnou schůzi, na níž jsou pozvání zástupci klubů okolních a předseda župy Fanta. Ten prohlásí, že žádá oba kluby, aby se dohodly na postupu. Nakonec členové S.K. Viktorie přestupují do S.K. Mnichovice, a tak se kluby slučují. Na oslavu toho se koná společný karneval v hotelu Urban. V roce 1934 je sehráno 8 mistrovských zápasů a skóre činí 30:6, čímž je docíleno prvního místa v okrese mnichovickém.

Další zajímavé

0 komentářů