Řekni, kde ty kytky jsou

Řekni, kde ty kytky jsou

Kopretina, kohoutek, zvonek, pryskyřník – tradiční rostliny jarních českých luk jsou nyní v plném květu. V louce Na Sýkorce se před očima modrá několik vzácných a chráněných kosatců sibiřských, které tu divoce rostou. Upomínají na to, že původně na zdejších loukách kvetlo mnohem více vzácných rostlin, a to včetně několika druhů orchidejí. Jak to víme? Máme to „smutné“ štěstí, že můžeme srovnat popisy zdejší předválečné přírody z pera významného českého botanika prof. Velenovského, který v Mnichovicích žil, se současným stavem.
Příčin ústupu orchidejí jako indikátorů kvality životního prostředí je vícero. Tak jak plynul čas, měnila se i krajina. Zmizel z ní dobytek, zejména kozy, tráva se přestala kosit na seno. Došlo k odvodnění luk a polí. Kdysi rozdrobené pastviny a louky byly sceleny a osety jednotvárnou směsí trav. Smíšené a prosvětlené lesy byly nahrazeny tmavými smrčinami. Neúměrným hnojením luk a změnou druhové struktury lesních porostů vymizely mykorizní houby, na kterých jsou orchideje bytostně závislé. Takže setkání s kosatcem v současné mnichovické krajině je skutečným svátkem.
Spolek Mnichovickou krajinou chce pravidelným sečením vybraných luk posílit šanci na přežití a rozmnožení tohoto skvostu. Doufáme, že se nám na dosud podmáčené louky jednoho dne navrátí i orchideje.

Další zajímavé

0 komentářů