Živá voda. Koordinátorky pro zádrž vody v krajině z Mnichovic.

Koordinátorky pro zádrž vody v krajině z Mnichovic Klára Kabátová a Alena Kačinetzová se zúčastnily školení spolku Živá voda, které se konalo v Broumově.

Předseda spolku Jiří Malík je autorem návrhu řešení adaptace ČR na klima. Tento projekt se umístil mezi šesti nejlepšími ve Stockholm Water Prize, což je taková Nobelovka pro vodu, a je ministerstvem pro místní rozvoj zvažován jako vzorový pro celou ČR. Cílem je vytipovat možnosti, jak svou místní krajinu revitalizovat, nejlépe se navrátit ke krajině našich předků. Musíme zadržet vodu, která regulovanými vodními toky a melioračními trubkami uniká z daného území, což způsobuje sucho a při extrémních deštích navíc i lokální povodně. Cílem je vybudovat tůně, mokřady, v polích remízky a biopásy (opatření proti vodní i větrné erozi). Tato krajinná opatření stojí zlomek ceny v porovnání s náklady na vybudování přehrad a velkostaveb jako jsou betonové hráze chovných rybníků. Naše krajina se mění. Považujme ji za hodnotu, kterou předáme našim dětem.

Další zajímavé

0 komentářů