Krajinou heřmánku, jetele a vlčích máků.


Z Mirošovic přes Lomnici do Kovářovic.
Cesta začíná u koupaliště v Mirošovicích, jehož pláž vzhledem k počasí zatím zeje prázdnotou. Modrá je sice barva naše, ale hned kousek za koupalištěm se vyplatí ze značky sejít na nezpevněnou cestu nalevo, která sleduje romantický Lomnický potok. V ohradě u pěšinky se v lesním prostředí rochní prasata, která po stravě z bukvic vypadají spokojeně. Stezka se po asi 500 m znovu napojí na značenou cestu, která vede krásným údolím až do Horní Lomnice.
Na loukách se popásají ovečky, krávy a na návštěvníky se přijde podívat i jedna rozpustilá koza. Po neznačené cestě je možné odbočit k lomu Chlum, o kterém jsme už psali. V Lomnici, jejíž původní část působí starosvětsky s malými hezky upravenými domky, odbočuje směrem do Zaječic červená značka. Před námi se po krátkém stoupání nad Lomnici rozvinou krásné výhledy do kraje, umocněné tím, že pole jsou plná heřmánku, červeného jetele (jetel inkarnát - trifolium incarnatum) a vlčích máků. Na lukách před Kovářovicemi se se elegantně popásají koně. Na návsi v Kovářovicích si unavený poutník může sníst svačinu na lavičce u rybníčku s výhledem na kapličku. Trasa měří necelých 5 km. Je vhodná pro běžce, protože stoupání je povlovné bez dramatických kopců.

Další zajímavé

0 komentářů