Klimatická a společenská funkce náměstí. Koncepce do budoucna.

Veřejný prostor náměstí musí být nejen příjemný klimaticky, ale i poskytovat důvod, aby na něj lidé záměrně přišli a strávili zde určitý čas. Náměstí by tedy nemělo být za letních dnů vyprahlé, téměř neobyvatelné a také by nemělo být vnímané jen jako parkoviště a „průchoďák“ z řeznictví do papírnictví.
Proto se členové spolku Mnichovickou krajinou a paní místostarostka Margita Valentová spolu setkali na online diskuzi ohledně možné proměny náměstí. Dohodli se, že vznikne koncepční studie, která nejen, že poslouží k brzké realizaci dílčích úprav, ale stane se i vizí do budoucna pro případy, kdy by z důvodů finančních zamýšlené úpravy nemohly být provedeny v dohledné době. Nekoncepční uchopení pouze jednotlivých dílčích by totiž mohlo vést k zbytečným vícenákladům.

Právě proto, že náměstí je prostor veřejný, chtěli bychom probudit zájem obyvatel o jeho využití.
Okruhy, které byly diskutovány:
1) Možnost svést dešťovou vodu v dolní části náměstí, která by jinak odtekla do kanalizace, do retenční nádrže, tůně či průlehu. Zlepšil by se klimatický režim, což by podpořilo i růst nově vysázených stromů, které nahradí stávající lípy, jež budou (až na tři) z důvodu velkého poškození pokáceny.
2) Možnost odclonit silnici vedoucí vzhůru náměstím do ulice Husova alejí vhodných stromů (např. lip).
3) Nová koncepce zeleně u pomníku padlých v horní části náměstí


4) Výměna kulovitých nízkých javorů v ploše náměstí za vzrostlé stromy poskytující stín
5) Vybudování záhonu ve stepní úpravě, který nahradí trávu, naproti stávajícímu záhonu v horní části náměstí.


6) Vodní prvky na náměstí
- Nahrazení stávající „opevněné“ kašny komunikativnějším vodním prvkem s nižší zárubní, aby voda byla vidět i pohledově, nebo nahrazení kašny volnou tryskou.
- Možnost vybudování trysek, popř. i korýtka v části mezi schody a kanálem nad parkovací zónou. Schody by zároveň sloužily jako prostor k posezení za letních dnů. Představa je: hrajících si dětí mezi tryskami a jejich přihlížejících maminek v družné konverzaci na schodech.


7) Možnost navýšení parkovacích míst – důvodem je obslužnost náměstí a podpora místních drobných podnikatelů, neboť se stává, že obyvatelé z důvodu, že na náměstí nezaparkují, raději dojedou do většího supermarketu.


Osazení parkomatů. Dle diskuse se zdá, že většina občanů je zvyklá, že se za parkování v centru měst platí. Instalace jednoho parkomatu centrálního či parkomatů u každého místa by vedla k menší obsazenosti náměstí trvale parkujícími auty. Poplatek za parkování v první půlhodině až hodině by byl minimální. Večer by mohli parkovací místa využít rezidenti.
9) Možnost pořádání občasných výstav formou jednoduchých plakátů zavěšených v prostoru.
Další zajímavé

0 komentářů