Významné přírodní lokality

Lokalita mokřadu kolem Myšlínského rybníka.

Mokřady se nacházejí pod původní vesnicí, která tam včetně hradu stála již od středověku. Nyní jsou tam dva rybníky, třetí je již zaniklý – stále je ale patrná hráz. Myšlínský potok se rozlévá do okolí a tvoří specifický biotop. Bohužel část potoka byla zregulována – tedy je zde kamenné koryto a podél něho je občas patrná navážka z bagrování. To zapříčinilo, že se potok již nerozlévá vůkol. Voda, která naprší, steče do Mnichovky. Ta se ostatně občas rozvodní (naposledy 2012). Bylo by tedy i z důvodu prevence škod v centru Mnichovic dobré, kdyby voda zůstala v původním mokřadu. Obnova retenční funkce krajiny by byla nesmírně prospěšná. Mokřad vždy v krajině zadrží víc vody než umělé nádrže.Další zajímavé

0 komentářů